Нашата филозофија

За време на посетата на Guatemala City, Шри Чинмој беше замолен од новинарите во една реченица да ја опише неговата филозофија.


“Нашата  филозофија е прифаќање на животот за негова трансформација и истотака за манифестација на Божјата Светлина на земјава, во Божјиот одбран Час, на Божји сопствен Начин.“


Шри Чинмој
03.1998 Guatemala City