Контакт

Ве молиме да ги оставите вашите контакт информации за навремено да ве информираме доколку сте заинтересирани за семинари по медитација, концерти на духовна музика, спортски настани и други активности што ги организира Шри Чинмој Центарот од Скопје.