"Шри Чинмој Центар" во Македонија

Периодично, после секое предавање по медитација се организираат семинари што највообичаено траат по еден месец, со двапати неделно посетување на центарот за медитација. На часовите се учат техники, практично изведувани од сите посетители со водство на предавачот кој најчесто е повеќегодишен ученик на Шри Чинмој.

Аплицирајте овде